Dlaczego warto, by dziecko pojechało na szkolną wymianę.

Każdemu rodzicowi powinno zależeć na jak najlepszym przygotowaniu swojej pociechy do dorosłego życia. Okres dorastania to jednak nie tylko szkolne lekcje, dodatkowe zajęcia czy zabawy z rówieśnikami. Równie ważnym bodźcem kształtującym młodego człowieka jest poznawanie świata w szerszej perspektywie, a nic tak dobrze nie otwiera oczu na pewne kwestie, jak podróże.

Wymiany szkolne organizowane są w coraz większej liczbie szkół – liceach, technikach oraz wyższych klasach szkół podstawowych. Kierunki wyjazdów zależne są od porozumień zawieranych między poszczególnymi placówkami oświatowymi. Najpopularniejsze wymiany to wyjazdy mające na celu doskonalenie komunikacji w języku obcym. I choć prym wiedzie tutaj angielski, wymiana niemiecka, francuska czy hiszpańska nie jest niczym nowym.

By uczestniczyć w wymianie ważne są przede wszystkim dobre chęci dziecka i otwartość na nowe znajomości. Najczęściej stosowanym modelem jest tygodniowy wyjazd do szkoły partnerskiej, która w późniejszym czasie odwiedza Polskę (lub odwrotnie). Na czas wymiany dzieci dobierane są w pary na podstawie podobnych zainteresowań. Rodzina partnerska gości naszą pociechę, a w trakcie rewizyty my odwdzięczamy się tym samym, pokazując osobie z zagranicy kawałek naszej tradycji i kultury. Plusem są stosunkowo niskie koszty wyjazdu, ponieważ zazwyczaj należy pokryć tylko koszty transportu, ubezpieczenia oraz (ewentualnie) biletów wstępu.

Jakie korzyści dla dziecka stwarza wyjazd?

# Sprawdzenie umiejętności językowych oraz możliwość przełamywania ewentualnych barier komunikacyjnych.

# Poznanie kultury i historii nowego miejsca z perspektywy mieszkańca.

# Zwiedzenie zabytków i najważniejszych atrakcji.

# Zawieranie nowych znajomości.

# Poznanie innych sposób nauki przez uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych.

#Szansa na zdobycie cennych, życiowych doświadczeń.

# Poznanie różnorodności świata.

Powiązane