Grupy krwi

GRUPY KRWI

MASZ

MOŻESZ ODDAĆ DLA:

MOŻESZ PRZYJĄĆ OD:

A+

A+, AB+

A+, A -, 0+, 0 –

0+

0+, A+, B+, AB+

0+, 0 –

B+

B+, AB+

B+, B -, 0+, 0 –

AB+

AB+

KAŻDEGO

A –

A+, A -, AB+, AB –

A -, 0 –

0 –

KAŻDEGO

0 –

B –

B+, B -, AB+, AB –

B -, 0 –

AB –

AB+, AB –

AB -, A -, B -, O –

Written by 

Powiązane